Tilskud

Sygesikring

Når De går til lægen og er i sygesikringens gruppe 1, betaler De ikke noget. Anderledes er det, når De går til tandlægen. Her skal De selv betale en andel.

​​

Sygesikringen giver tilskud til almindelige behandlinger, som fyldninger af plast og sølv, tandrensning, parodontosebehandling og tandudtrækning. Sygesikringens tilskud er fratrukket på den regning, De modtager fra tandlægen.

​​

Kroner, broer og proteser giver Sygesikringen ikke tilskud til.

​​

Pensionister

Gennem § 14 i pensionsloven kan De søge om et personligt tillæg til pensionen. Dette tillæg kan bl.a. bruges til betaling for tandbehandling og proteser.

​​

Beløbets størrelse afhænger af, hvilken kommune De bor i. Om De har indtægter udover pensionen og om, hvor stor formue De har. De skal dog være opmærksom på, at i nogle kommuner skal De selv betale en del af regningen. De skal søge om tilskuddet i Deres kommunen, og have svar før tandlægen kan begynde behandlingen. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Omsorgstandpleje

Er De handicappet, eller af anden årsag ikke istand til at gå til tandlæge, vil "omsorgstandplejen" måske være en hjælp for Dem. Der vil være en mulighed for, at De kan blive behandlet i Deres hjem.

​​

Kommunen skal hjælpe Dem økonomisk med at få den nødvendige behandling. Kontakt Deres pensions-kontor eller socialcenter, hvis De mener, De er berettiget til omsorgstandpleje.

Bistandsloven

Bistandloven giver også mulighed for økonomisk hjælp til tandbehandling. Undertiden også selv om De ikke modtager bistandshjælp. §58 og §46 i loven giver denne mulighed. Økonomisk hjælp efter bistandloven søges hos kommunen.

​​

§58

Denne paragraf kaldes også hjælpemiddelparagraffen. Et hjælpemiddel kan være en protese, en krone eller en bro.

Forudsætningen for hjælp efter §58 er, at tandbehandlingen er nødvendig p.gr.a.:

* et ulykkestilfælde

* manglende anlæg af blivende tænder

* medfødt misdannede tænder

* strålebehandling og medicinsk behandling med ødelagte tænder til følge

Hjælp efter §58 i bistandsloven forudsætter, at skaderne er så store, at De skal behandles med kroner, broer eller proteser. Hjælpen er uafhængig af Deres indkomst.

§18

For at få hjælp efter denne paragraf skal De være økonomisk dårligt stillet, og iøvrigt modtage bistandshjælp.

Da man sædvanligvis kun gør dette i kortere perioder, vil den behandling, som kommunen bevilger, ofte have karakter af nødbehandling. Større reparationer må udskydes til det tidspunkt, hvor man igen selv har mulighed for at betale.

​​

Sygeforsikring

Sygeforsikringen "Danmark" giver tilskud til en lang række tandbehandlinger. Det drejer sig om kroner, broer, proteser og implantater. Men der er også tilskud at få til fyldninger og tandrensning, samt de forskellige former for parodontosebehandlinger.

Vær opmærksom på, at De skal være under 60 år for at blive medlem af "Danmark".

Danmarks hjemmeside om tilskud.

​​

Andre muligheder

Selv om De ikke modtager hjælp efter pensionslov eller bistandslov, kan der undertiden gives økonomisk hjælp, hvis der er behov for en stor behandling.

​​

Ifølge sygesikringslovens §13 kan kommunen give tilskud til de tandbehandlinger, der ikke i forvejen er tilskud til. Det kan være tandregulering, bidskinne eller kroner, broer og proteser. Deres økonomiske forhold er afgørende for, om De kan få denne hjælp. De kan henvende Dem på deres sygesikrings- eller pensionskontor.

​​

Vær opmærksom på, at tandskader kan være dækket af en forsikring. F.eks. en ulykkesforsikring eller en arbejdsskadeforsikring.​

Åbningstider

​Mandag: 8.30 - 18.00

​Tirsdag: 8.30 - 18.00​

Onsdag: 8.30 - 12.30

Torsdag: 8.30 - 16.30

Fredag: 8.30 - 12.30

Adresse

Frederiksborgvej 1 A

2400 København NV​Telefon: 38 19 06 06

Mail: hb.ab@mail.dk

​Cvr: 17197606

Tandlægerne H. Bruun A. Bjerregaard
Frederiksborgvej 1 A
2400 København NV
Tlf.: 38 19 06 06
CVR: 17197606
hb.ab@mail.dk